RBP

Drošības paziņojums / Security Notice

Šī ir privāta sistēma. Tās lietošana atļauta tikai autorizētiem lietotājiem un var tikt uzraudzīta. Piekļūstot šai sistēmai Jūs piekrītat šai uzraudzībai.

This is a private system. It is to be used solely by authorized users and may be monitored for all lawful purposes. By accessing this system, you are consenting to such monitoring.