Rīgas brīvostas pārvaldes, VAS “Latvijas dzelzceļš” un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vadība iepazīstina mediju pārstāvjus ar 2018. gada darbības apkopojumu un rezultatīvajiem rādītājiem.