Būtisks progress Krievu salas termināļa otrā posma būvdarbu īstenošanā