Skolēni no visas Latvijas ekskursijā iepazīstas ar Rīgas ostu