Rīgas ostā notiek mācības ķīmisku vielu avārijas seku likvidēšanai